Kalite Politikamız

Güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak gerekli iş güvenliği yatırımlarını yapmayı, çevreyi koruma bilincine sahip personeli ile öğrenci ve personel taşımacılığı faaliyetlerini gerçekleştirmeyi, iş güvenliği ve çevre eğitimlerini vererek faaliyetlerinde gerekli iyileştirmeleri sağlayarak kirlenmeyi önlemeyi, mevcut yasalara uymayı, hizmetin çevreye etkilerini kabul edilebilir sınırlar dâhilinde tutmayı, benimsedik ve amaç edindik.

  • Müşterilerimizin ihtiyaçlarının doğru biçimde karşılamak ve yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamak.
  • Sahip olduğumuz tecrübeler ışığında şekillenen yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışımızı istikrarlı bir biçimde devam ettirmek, kurumsal kimliğimizin sektörde öne çıkmasını sağlamak.
  • Çalışanlarımıza müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlerle işlerinde daha iyiye ulaşmaları için eğitimler vermek .
  • Mevcut mevzuat ve düzenlemeler kapsamında üzerimize düşen tüm görev ve yükümlülükleri yerine getirmek.
  • İş sağlığı-güvenliği ve çevre kirliliği risklerini azaltıcı önlemler almak ve sunulan hizmetlerde bu anlayışı benimsemek.
  • Kalite standartları ve mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimizi düzenlemek ve İSG, Çevre ve Kalite yönetim sistemlerimizi geliştirip iyileştirmek .